دانلود نمونه فرمولیشن (مفهوم پردازی مورد) برای کیس OCD

دانلود نمونه فرمولیشن (مفهوم پردازی مورد) برای کیس OCD

دانلود نمونه فرمولیشن (مفهوم پردازی مورد) برای کیس OCD

دانلود نمونه فرمولیشن (مفهوم پردازی مورد) برای یک کیس OCD  
به همراه نمودار مفهوم پردازی وسواس
و نمودار سیر اختلال
 
این فایل صرفا برای خریدار محترم بوده لطفا از انتشار آن در شبکه های اجتماعی خودداری کنید….