بورس شناسی و کسب درآمد ۱

بورس شناسی و کسب درآمد 1

بورس شناسی و کسب درآمد ۱

بورس شناسی و کسب درآمد ۱مجموعه ای مطالب کاربردی جهت آشنایی با اصول بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی (مبتدی تا پیشرفته)
این مجموعه شامل منابع مفید مالی زیر می باشد:

اقتصاد خرد و کلان
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
آشنایی با اطلاعات مالی
نگاهی تحلیلی بر شاخص های بورس