بورس شناسی و کسب درآمد ۲

بورس شناسی و کسب درآمد 2

بورس شناسی و کسب درآمد ۲

بورس شناسی و کسب درآمد ۲مجموعه ای مطالب کاربردی جهت آشنایی با اصول بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی (مبتدی تا پیشرفته)
این مجموعه شامل منابع مفید مالی زیر می باشد:

صندوق های سرمایه گذاری
اصل ۴۴
بازارهای مالی اسلامی
بازارهای نوظهور
بورس بازی از دیدگاه اسلام
مقررات بازار سرمایه

 
 
 …