بورس شناسی و کسب درآمد ۳

بورس شناسی و کسب درآمد 3

بورس شناسی و کسب درآمد ۳

بورس شناسی و کسب درآمد ۳مجموعه ای مطالب کاربردی جهت آشنایی با اصول بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی (مبتدی تا پیشرفته)
این مجموعه شامل منابع مفید مالی زیر می باشد:

بورس شناسی
بورس در ۲۰ دقیقه
توقف معاملات و بستن بازار
خطاهای رایج در بورس
قانون بورس

 
 
 
 …