بورس شناسی و کسب درآمد ۴

بورس شناسی و کسب درآمد 4

بورس شناسی و کسب درآمد ۴

بورس شناسی و کسب درآمد ۴مجموعه ای مطالب کاربردی جهت آشنایی با اصول بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی (مبتدی تا پیشرفته)
این مجموعه شامل منابع مفید مالی زیر می باشد:

راهنمای سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذار آگاه
سوالات رایج بورس
شناخت گاوها در بورس
عرضه اولیه
بورس باز مبتدی

 
 
 
 
 …