منابع تغذیه

منابع تغذیه

منابع تغذیه

عنوان مقاله: منابع تغذیهقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۲۶
شرح مختصر:
انتخاب بين يك منبع تغذيه خطي يا سوئیچینگ مي تواند بر اساس كاربرد آنها انجام مي شود. هر يك مشخصات، مزايا و معايب خاص خود را دارند، همچنين حوزه هاي متعددي وجود دارد كه تنها يكي از اين دو نوع مي تواند مورد استفاده قرار گيرند و يا كاربردهايي كه يكي از بر ديگري برتري دارد.
مزاياي منابع تغذيه خطي:
۱- نخست سادگي (طرح مدار بسيار ساده است و با قطعات كمي به راحتي اجرا مي شود).
۲- دوم قابليت…