تحلیل و بررسی برج هاي پرشده

تحلیل و بررسی برج هاي پرشده

تحلیل و بررسی برج هاي پرشده

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی برج هاي پرشدهقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۴۰
قسمتی از متن: برج هاي پر شده به ميزان وسيعي در انواع فرآيندهاي جدا سازي ، تبادل حرارتي و تبدبل شيميايي استفاده مي شوند . اين فرآيندها شامل جذب گازي ، عادي سازي ( دفع گازي ) ، تقطير ، استخراج ، و انتقال حرارت مي باشد كه در اين فصل به آنها پرداخته شده است . در اين فصل سعي شده كه نمونه اي از مهمترين كاربردهاي مربوط به اين فرآيندها در صنايع مختلف از قبيل شيميائي ، نفت و پتروشيمي…