پک شماره ۱ ادبیات

پک شماره 1 ادبیات

پک شماره ۱ ادبیات

این فایل در واقع مجموعه ای بی نظیر از بخشی از شاهکارهای ماندگار ادبیات ایران و جهان است که لیست کتابها به شرح زیر میباشد:۱) کتاب تولدی دیگر (مجموعه اشعار فروغ فرخزاد) – PDF
۲) گزیده اشعار فروغ در قالب کتاب صوتی – MP3
۳) دیوان حافظ و ترجمه انگلیسی – PDF -(این کتاب در پست دیگری با قیمت ۲۴۰۰ تومان جداگانه به فروش میرسد)
۴) قلعه حیوانات (اثر جرج ارول)
۵) موش و گربه (عبید زاکانی)
۶) تاریخ تمدن (ویل دورانت)
۷) تاریخ طبری
۸) نرم افزار اشعار حافظ برای ویندوز
با…