مقاله۴۵-گاه نگاري مقايسه اي سفال هاي پيش از تاريخ تپه پرديس و ديگر مناطق باستاني دشت تهران۱۵۷ص

مقاله45-گاه نگاري مقايسه اي سفال هاي پيش از تاريخ تپه پرديس و  ديگر مناطق باستاني دشت تهران157ص

مقاله۴۵-گاه نگاري مقايسه اي سفال هاي پيش از تاريخ تپه پرديس و ديگر مناطق باستاني دشت تهران۱۵۷ص

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول : ويژگي هاي جغرافيايي دشت تهران
۱-۱ مقدمه …. .. ۲
۱-۲ ويژگي هاي جغرافيايي دشت تهران …. ۴
 
فصل دوم : مروري بر تاريخچه مطالعات باستان شناسي در دشت تهران
۲-۱ نظري به تاريخ مطالعات باستان شناسي در دشت تهران . … ۹
 
فصل سوم : معرفي استقرارهاي دشت تهران
۳-۱ تپه صادق آبادي … ۱۶
۳-۱-۱ توصيف سفال . … ۱۷
۳-۱-۱-۱ نقوش هندسي …… ۱۸
۳-۱-۱-۲ نقوش حيواني .. … ۱۸
۳-۲ تپه فخر آباد ……… . ۱۹
۳-۳ تپه معين آباد … ۲۰
۳-۴ تپه نوده … .. ۲۱
۳-۵ تپه ده ماسين…

مقاله۴۴-جغرافیای تاریخی زنجان۱۷۰ص

مقاله44-جغرافیای تاریخی زنجان170ص

مقاله۴۴-جغرافیای تاریخی زنجان۱۷۰ص

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : کلیات

 

پیشگفتار

۶

جغرافیای تاریخی چیست ؟

۹

اهداف و اهمیت پژوهش

۱۲

پیشینه ی پژوهش

۱۴

روش پژوهش

۱۴

محدودیت های پژوهش

۱۴

تحلیل منابع ( مأخذ شناسی )

۱۴

فصل دوم – جغرافیای طبیعی ، موقعیت و حدود

۲۷

جغرافیای استان زنجان

۲۸

ناهمواری استان

۲۸

نقش ناهمواری ها در زندگی ساکنان استان

۲۹

آب و هوا و انواع آن در…

مقاله۴۳-تصحيح و تحشيه كتاب تاريخ انقلاب ايران۳۳۰ص

مقاله43-تصحيح و تحشيه كتاب تاريخ انقلاب ايران330ص

مقاله۴۳-تصحيح و تحشيه كتاب تاريخ انقلاب ايران۳۳۰ص

فهرست مطالب 
چكيده …… …۱ مقدمه …..۲
فصل اول :
۱-۱سيد جمال الدين نخستين هوا خواه اتحاد و اسلام ….. ..۷
فصل دوم :
۲-۱امتياز تنباكو و نتايج آن . …..۳۳
فصل سوم :
۳-۱كشته شدن ناصرالدين شاه .. …۵۸
فصل چهارم :
۴-۱مظفرالدين شاه و اعطاي مشروطيت ….. .۸۹
فصل پنجم :
۵-۱محمدعلي شاه و قانون اساسي از جلوس سلطنت تا توپ بستن به مجلس .. ….۱۲۳
فصل ششم:
۶-۱معاهده دولتين روس انگليس از نقطه نظر ايران ….۱۵۸
فصل هفتم :
۷-۱لطمه ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ {م} و به هم خوردن مجلس اول .. ۱۷۸
فصل هشتم…

مقاله۴۲-تحلیلی از دوره حکومت مسلمانان در دوره امویان۱۰۳ص

مقاله42-تحلیلی از دوره حکومت مسلمانان در دوره امویان103ص

مقاله۴۲-تحلیلی از دوره حکومت مسلمانان در دوره امویان۱۰۳ص

مقدمهیکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم بررسی تاریخ وادبیات آن درذهن خطورمی کند.اندلس تاریخی گسترده وپرآشوب دارد.دسته های مختلفی چون بربرها،گوتها،مسیحیان ومسلمانان درآنجاحکومت وقدرت نمایی کرده اند. ازاین روی برآن شدیم که تحلیلی از دوره حکومت مسلمانان در دوره امویان داشته باشیم.مسلمانان تقریباً هشت قرن دراندلس زندگی کردند و توانستند…

مقاله۴۱-تاریخچه و اهمیت گیلان در دوره صفویه۲۲۵ص

مقاله41-تاریخچه و اهمیت گیلان در دوره صفویه225ص

مقاله۴۱-تاریخچه و اهمیت گیلان در دوره صفویه۲۲۵ص

چکیده ۰گیلان دره ای است به هم پیوسته و در آن ابریشم و برنج به حد وفور به عمل می آید و پارچه های ابریشمی نه تنها در ایران بلکه در اروپا نیز شهرت دارد. در گیلان هر قدر به دریا نزدیک شویم طوری جنگلهای انبوه پوشیده شده که نمی توان راهی به داخل ایالت باز کرد. ورود به گیلان در دوره صفوی از چهار طریق بسیار دشوار انجام می گرفت اما این عیب با شاهرایی که به دستور شاه عباس از استرآباد به آستارا کشیده شد از میان رفت. مردم گیلان پیش از اسلام مستقل زندگی…

مقاله۴۰-تاریخ مازندران در زمان حمله مغول۱۴۰ص

مقاله40-تاریخ مازندران در زمان حمله مغول140ص

مقاله۴۰-تاریخ مازندران در زمان حمله مغول۱۴۰ص

فصل اول:كليات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
شناخت و بررسي تاريخ بومي و محلي، از موضوعات مهم و قابل بحث درتاريخ مي باشد. پژوهش هاي علمي در مورد تاريخ و تمدن محلي نقش به سزايي در شناخت تاريخ هر ملتي دارد. يكي از نقاط مهم و معروف ايران، سرزمين مازندران (طبرستان) است. مازندران (طبرستان) به عنوان يكي از ايالات شمالي فلات ايران همواره از جهات مختلف نقش مهمي در تاريخ و تمدن اين مرز و بوم داشته است از جمله : جنگاوري،…

مقاله۳۹-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري۱۰۵ص

مقاله39-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري105ص

مقاله۳۹-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري۱۰۵ص

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
بيان مسئله و اهميت تحقيق…. . ۲
اهداف و اهميت تحقيق. … ۳
روش تحقيق… ۳
روش گردآوري.. .. ۳
روش تجزيه و تحليل… . ۳
مقدمه.. … ۴
فصل دوم : مطالعات طبيعي
موقع جغرافيايي… ۶
مطالعه طبيعي .. ۸
وضع طبيعي و اقليم استان……. ۱۳
آب و هوا.. .. ۱۵
درجه حرارت .. .. ۱۸
ميزان رطوبت نسبي .. ۱۸
روزهاي يخبندان…. .. ۱۸
جهت و سرعت وزش باد.. … ۱۹
جاذبه هاي طبيعي استان….. ۲۰
چشمه هاي آب گرم و سرابها.. . ۲۳
غارها… . ۲۷
ارتفاعات و قله ها.. …..

مقاله۳۸-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستاى چاه ملک۷۵ص

مقاله38-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي  سال 1374 و 1385 در روستاى چاه ملک75ص

مقاله۳۸-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستاى چاه ملک۷۵ص

فهرستعنوان صفحه
مقدمه…. .. ۱
فصل اول: طرح تحقيق
۱-۱- بیان مسئله…. . ۳
۲-۱- ضرورت تحقیق. .. ۳
۳-۱- فرضیات…. .. ۴
۴-۱- روش تحقیق.. …. ۴
۵-۱- پیشینه تحقیق… ۵
۶-۱- تعاریف عملیاتی… .. ۵
فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
۱-۲ وسعت و موقعیت شهرستان نائین… …. ۷
۲-۲ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین… … ۹
۱-۲-۲ ساخت جنسی و سنی… …. ۱۰
۲-۲-۲ مهاجرت….. … ۱۰
۳-۲ سواد. ….. ۱۱
۱-۳-۲ آموزش…… …. ۱۲
۴-۲ دین. ….. ۱۲
۵-۲ بهداشت و درمان در شهرستان نائین….. . ۱۲
۶-۲ وضع فعالیت.. ………

مقاله۳۷-بررسی گاهشماری جلالی ۳۲ ص

مقاله37-بررسی گاهشماری جلالی 32 ص

مقاله۳۷-بررسی گاهشماری جلالی ۳۲ ص

 چکیده ای در بارهی گاهشماری جلالی ۱
گاهشماری ماه ها وسال ها ۴
گاهشماری باستانی ۵
نام های سی روز ماه در گاهشماری اصیل ایرانی ۶
نام های پنج روزاورداد یا بهزیک روزهای پایانی سال ۱۰
شماره بندی بخش های چها رگانه هر ماه ۱۰
گفتاری اجمالی پیرامون گاهشماری فرهنگ مازندرانی ۱۲
ماههای سال باستانی مازندرانی وقرینه ی دیلمی آن ۱۳
گاهشماری استان کردستان ۲۳
گاهشماری ومراسم سالانه ۲۶
 
 

 

چکیده‌ای در باره گاهشماری جلالی :
آقای دکتر پرویز…

مقاله۳۶-شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني ۲۵۰ ص

مقاله36-شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني 250 ص

مقاله۳۶-شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني ۲۵۰ ص

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
 
مقدمه ۱
معرفي منابع ۹
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت ۱۹
۱-۱ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان ۲۰
۲-۱ تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت ۲۴
۳-۱ اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان ۲۷
فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان ۳۲
۱-۲ تعريف طبقه اجتماعي ۳۳
۲-۲ طبقات اجتماعي ۳۴
۳-۲ طبقه روحانيون ۳۷
۱-۳-۲ موبد ۴۵
۲-۳-۲ موبدان موبد ۴۸
۳-۳-۲ هيربد ۵۱
۴-۳-۲ زوت و راسپي ۵۳
۵-۳-۲ دستور ۵۴
۴-۲ طبقه جنگجويان ۵۴
۱-۴-۲ وظيفه…