دانلود بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

دانلود بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

دانلود بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

 کارشناسی ارشد مشاورهگرایش توانبخشی
 
بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ سال شهر بجنورد
 
چكيده
پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي نمايش عروسكي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دختران آموزش پذير ۱۲- ۸ سال انجام شد. يكي از بارزترين مشخصات اين افراد، ناتواني برقراري ارتباط موثر با جامعه است .
مطالعه از نوع تجربي حقيقي بدون پيش تست بود.گروه نمونه اين پژوهش متشكل از ۳۰ دختر آموزش…

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

۱-۱ . مقدمه:در هر جامعه­اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي­باشد و در عمل نيز چرخه­ی فعاليت­هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده­اند كه آنان را در كام خويش فرو مي­برد و توان حركت و فكر را از آنان مي­گيرد و هستي را از آن­ها ساقط ميكند .
۱ – بالاترين رقم سنی معتادان در ايران را افراد ۲۷…

پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي

مقدمهدانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي راهيابي روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به اين مراكز روي مي آورند .
دانشگاه بعنوان يك…

آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرم الف)

آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرم الف)

آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرم الف)

آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرم الف)روایی و پایایی و نمره گذاری دارد…

پرسشنامه اضطراب امتحان TAI

پرسشنامه اضطراب امتحان TAI

پرسشنامه اضطراب امتحان TAI

پرسشنامه اضطراب امتحان TAIتعداد سوالات ۲۵ سوال
روایی و پایایی دارد
نمره گذاری دارد…

پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان

پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان

پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان

آزمون درک مطلب دانش آموزان محقق ساختهدارای سه متن و هر متن دارای ۴ سوال
روایی و پایایی دارد
نمره گذاری دارد…

مقاله استراتژي امنيت ملي روسيه براي ۲۰۲۰

مقاله استراتژي امنيت ملي روسيه براي 2020

مقاله استراتژي امنيت ملي روسيه براي ۲۰۲۰

استراتژي امنيت ملي روسيه براي ۲۰۲۰ يك قدرت بزرگ در توليدسوفيا ديميترياكوپولو و دكتر اندرو لياروپولوس
 
 
RUSSIA’S NATIONAL SECURITY STRATEGY TO 2020
A GREAT POWER IN THE MAKING
 
& Dr. Andrew Liaropoulos
Sophia Dimitrakopoulou
 
 
چكيده
اعلاميه استراتژي امنيت ملي روسيه در ماه مي ۲۰۰۹ بحثي در رابطه با چالش هاي امنيتي كه ميكو با آن مواجه است عنوان كرد. اين مقاله در ابتدا شرايط امنيتي كه مشخصه دوران پوتين است را مررو مي كند و سپس تحليبل خود را معطوف به آخرين استراتژي هاي امنيت…

پرسشنامه کمال گرایی MPS (فلت، ۱۹۹۱)

پرسشنامه کمال گرایی MPS (فلت، 1991)

پرسشنامه کمال گرایی MPS (فلت، ۱۹۹۱)

پرسشنامه کمال گرایی MPS (فلت، ۱۹۹۱)دارای ۴۵ سوال
۳ بعد
۷ گزینه
نمره گذاری 
پایایی…

دانلود روش های فرآوری خوراک طیور

دانلود روش های فرآوری خوراک طیور

دانلود روش های فرآوری خوراک طیور

مقدمهبا توجه به بالا بودن هزینه ی غذایی در تولیدات دام جهت کاهش هر چه بیشتر این هزینه با به کار بستن اصول و روش هایی غذاهایی که مورد استفاده قرار می گیرند ارزش غذایی آنها را به صورت مختلف افزایش می دهند.
در غذاهای دام و طیور روش های فرآوری متعددی به کار گرفته می شود بعضی از این روش ها ممکن است به طور قابل توجهی ارزش غذایی آنها را تغییر دهد. به عنوان مثال حرارت که در بعضی از موارد مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است به بعضی از مواد خوراکی آسیب…