انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک

انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک

انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک

عنوان مقاله: انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۴
قسمتی از متن:
بانكداری در جهان هنگامی آغاز شد كه دادوستد و مبادله كالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع شد. با گسترش تجارت پیش از آنكه پول به معنی و مفهوم امروزی مورد استفاده قرار بگیرد نیاز به خدمت مؤسسات بانكی محسوس تر گشت و احتیاج به وسیله پرداخت و سنجش ارزش ها بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیك با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول…