"مبانی خود اشتغالی"

"مبانی خود اشتغالی"

"مبانی خود اشتغالی"

اگر بخواهید برای خودتان کار کنید، مجبور خواهید بود ساختار و نظام خود را ایجاد کنید و با سیر نامنظم درآمد کنار بیایید. همچنین داشتن تصویری شفاف از کار، انرژی فراوان و انضباط شخصی بسیار زیاد لازمه رئیس خود بودن است. با این حال اگر آرزو دارید مسئول زندگی خود باشید و بلند پروازی شما به جاست، بایستی با خود اشتغالی و مراحل آن آشنا باشید تا بتوانید با ارزیابی دقیق خود و منابعی که در اختیار دارید به موفقیت برسید.این فایل نکات جالب و بسیار مفیدی را…