I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت

I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت

I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت

عنوان مقاله:   I2C Protocolويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۰
شرح مختصر:
­­در دنياي صنعتي امروز ، انتقال ديتا به عنوان يکي از مهمترين بخشهاي پروسه هاي کنترلي شناخته شده است و طراحان در تلاش براي بوجود آمدن پروتکل هاي جديدي با ايمني ، صحت و سرعت بالا در انتقال ديتا هستند. در اين مقاله ، در ابتدا به معرفي تبادل ديتا (Data Communication) پرداخته و برخي از مباحث کليدي آن از جمله ارتباط سريال و موازي ، فزستنده و گيرنده ،…

آسیب شناسی انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب شناسی انجمن جامعه شناسی ایران

عنوان مقاله: آسیب شناسی انجمن جامعه شناسی ایراندانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی – گروه انسان­ شناسی
درس: فرهنگ و توسعه
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۷
قسمتی از متن:
انجمن های علمی به عنوان نهادهایی فراسازمانی، هم می توانند به پیشبرد روند تولید و ترویج علم کمک کنند و هم می­توانند مانعی برای آن باشند. از آنجا که گفتمان علم هنوز در جامعه ما شکل نگرفته است، انجمن های هم نمی توانند به اهدافی که برای آنها تعریف شده است برسند. در این میان…