رابطه بين افسردگي با عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه دختر و پسر دانشگاه آزاد

رابطه بين افسردگي با عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه دختر و پسر دانشگاه آزاد

رابطه بين افسردگي با عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه دختر و پسر دانشگاه آزاد

بخشی از موضوعات شامل:چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف هاي پژوهش
فرضیه های
پژوهش
متغیرها
تعریف واژه ها و اصطلاحات
مبانی نظری
نیاز چیست
نیاز سنجی چیست
 
کاربرد نیازسنجی
– فراهم سازی اطلاعات
ارزیابی و سنجش
پاسخگو و مسئول کردن موسسات و نهادهای آموزشی
تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان های مربوطه
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
نتيجه گيري
پیشنهادات
محدودیتها:
منابع…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
 
فهرست مطالب
چکیده الف
فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۷
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۷
فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح ۱۱
نظریه اهانت ۱۱
نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی ۱۱
نظریه ناهماهنگی و تباین ۱۲
واکنشهای مزاح ۱۳
مزاح و سیستم ایمنی بدن…

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
 
 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی
رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
 
موضوع پایان نامه:
تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسین…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده

مقدمه:زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس و بهترین محل تربیت کودک است چنانکه گویند: مرد از دامن زن به معراج می رسد. بدین معنی که زن پایه گذار وجود حیات آدمی است زنان مسلمان و فداکار لازم است تا با حفظ عفت و پاکدامنی خود، ظلم ستیزی نهضت حسینی را به همه انسانها برسانند تا بدین وسیله افتخار تربیت بزرگ مردان و بزرگ زنان تاریخ را داشته باشد.
مقام…

مهارتهای آموزش پیش دبستانی

مهارتهای آموزش پیش دبستانی

مهارتهای آموزش پیش دبستانی

تحقیق پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی مربوط به درس آموزش عملی مفاهیم ریاضی وعلومکه شامل ۱۵ صفحه می باشد.منطبق با محتوای کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت خانواده…

پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

جمهوری اسلامی ایرانوزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان ………..
اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ………..
 
 
عنوان درس پژوهی
پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران
آموزشگاه ………….
سال تحصیلی ………..
 
طرح درس
عنوان تدریس :تاریخچه ی جانداران
مدت تدریس : ۴۵ دقیقه
پایه و مقطع : پنجم ابتدایی
محل تدریس : کلاس
تعداد فراگیران :۲۰ نفر ( ۵ گروه ۴ نفری به صورت انتخابی )
روش تدریس : همیاری و اکتشافی
 
اهداف کلی :
تاریخچه ی…

ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

جمهوری اسلامی ایرانوزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان ………..
اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ………..
 
 
عنوان درس پژوهی
ریاضی اول ابتدایی درس اندازه
آموزشگاه ………….
سال تحصیلی ………..
 …

مفهوم ارتباطات(ارتباطات سازمانی)

مفهوم ارتباطات(ارتباطات سازمانی)

مفهوم ارتباطات(ارتباطات سازمانی)

مقدمهجهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان. دگرگونیهاي بسیاري در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفتهاي سریع علوم و تکنولوژي انسان را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیاري داشته علم مدیریت است که پا به عرصه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالشهاي محیطی به جستجوي روشهاي تازه پرداخته است. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمانها…

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

چکیدههدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه هايمحتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبناي معیار هاي بین المللی تیمز ۲۰۰۷ بودهاست. بدین منظور به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی ازبین ۳۴۴ دانش آموز دختر وپسر پایهچهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد ۱۸۰ نفر ( ۹۰ نفر دختر و ۹۰ نفر پسر) انتخاب شد.وسئوالاتریاضی پایه چهارم آزمون تیمز ۲۰۰۷ انتخاب وبه همه دانش آموزان داده شد پس از تصحیح اوراق،نمره هر حیطه…

دانلود تحقیق بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

دانلود تحقیق بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

دانلود تحقیق بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

 فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:۳۲
مقدمه
همه انسانها از توانایی های بی حد و سازنده ای برخوردار هستند این که چقدر و تا چه اندازه به این توانایی های خود واقف باشند و یقین و باور برسند. تغییر و تحول دنیای امروز اقتضا می کند انسان ها بیشتر از گذشته ها به توانایی های باطنی خود تکیه کنند.
در دنیای امروز متاسفانه یا خوشبختانه با به روز شدن علم و پیشرفت تکنولوژی روز به روز شاهد از بین رفتن اعتماد به نفس، خستگی روحی و جسمی، نا امیدی،…