دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته- فصل سوم

دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته- فصل سوم

دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته- فصل سوم

عنوان: پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته- فصل سومشناخت ابعاد فردی: سیری به درون یا بررسی بحث self
تعداد اسلاید: ۲۷
شرح مختصر:
اهداف مطالعه این فصل
üآشنایی با ابعاد فردی بحث نفوذ
üمنظور از درون و ابعاد مطالعه شده آن در رفتار سازمانی
üشناخت اولین گام محوری خود آگاهی
üتفاوت فرهنگی بحث self بین شرق و غرب
ü جایگاه خودآگاهی در نظریه مراحل رشد
üچیستی خودآگاهی؟
üاجزای خود آگاهی…